Najnowocześniejsze rozwiązania dla Naszych pacjentów

Dysponujemy światowej klasy sprzętem stomatologicznym

  • Tomografia komputerowa / panorama Orthophos sl 3D
  • Skaner wewnątrzustny Primescan
  • Technologia CAD/CAM
  • Mikroskopy Global
  • Laser SIROLaser Blue
  • sedacja wziewna